What to pay attention to in the certificate of analysis? (CoA)

CBD oil certificate or rather a test report?

Quallity matters!

There are several laboratories on the Polish market that specialize in cannabis research. Each of them uses different test procedures to determine cannabinoids, often using different analytical techniques. High performance liquid chromatography (HPLC) is the most widely used technique in the analysis of cannabinoids in the world. It is considered the most reliable. Methods based on the gas chromatography (GC) technique are used less frequently.

After sending the sample for testing, the customer receives a test report, commonly mistakenly referred to as a “certificate”. The use of incorrect nomenclature is probably caused by an overly literal English translation of the phrase “Certificate Of Analysis” (COA). This is because certification, following Wikipedia, is: “a confirmation of compliance with certain requirements, often limited in time, issued by independent certification bodies, setting control standards in the scope stipulated by a given unit.” The report / test report does not fit the definition of certification, but reporting the results obtained during the analysis.

Certification in the literal sense of hemp products on the Polish market is carried out by only one unit - the Accredited Laboratory for Hemp Analysis - Cannalabs by EkotechLAB, which certifies hemp products with the Golden Cannabis quality mark.

Coming back to the topic, what should a reliable research report contain? What should the consumer pay attention to?

  1. The exact name and address of the laboratory performing the test

First of all, it is worth checking whether the reporting company exists at all. It is relatively difficult, especially in the case of foreign units – therefore it is worth asking for a Polish study. It often happens that reports are created in a graphics program, and the laboratory itself does not exist. In addition, it is worth finding out if the laboratory is independent, which means that it does not produce and sell hemp products itself.

Does the "TOP CBD Oil" you buy have current testing?

2. The report should be made by an accredited body

In Poland, the accreditation body for research laboratories is the Polish Center for Accreditation. The report made by the accredited body in the accredited scope should be signed with the appropriate logo along with the accreditation number. On the website http://www.pca.gov.pl you can check whether the accreditation is up-to-date and to what extent

But in simple words - what exactly is accreditation? It is a system that controls the quality in the laboratory. You can say that accreditation is like a driving license for a laboratory (- it also passes an exam, and every year!). But do you need a driving license to sit behind the wheel of, for example, a bus? - Not. But would we like such a driver to take our children to school? -… Therefore, it is worth asking the seller to cooperate with an accredited entity.

3. Wyniki

W przypadku kannabinoidów wyniki podaje się najczęściej w procentach masowych. Wynika to z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która definiuje legalny w Polsce limit THC w suszu konopnym jako <0,20% m/m. Zdarza się, że laboratorium przelicza również wyniki na mg/kg lub mg/ml według potrzeby klienta. Ale to procenty masowe są złotym standardem.

Laboratorium powinno każdorazowo pomóc również w interpretacji wyników.

 

4. Elektroniczne zabezpieczenie dokumentów

To kolejna istotna kwestia. W tym wypadku mowa o dwóch sprawach:

  • Pierwsza to podpis elektroniczny. Wysyłka sprawozdań w dzisiejszych czasach odbywa się w 99% drogą elektroniczną, ale sprawozdanie w postaci dokumentu .pdf powinno być również podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę autoryzującą.
  • Dodatkowo, laboratorium Cannalabs wprowadziło sprytne zabezpieczenie wydawanych sprawozdań w postaci QR kodu. Po jego zeskanowaniu przenosimy się do strony http://www.ekotechlab.pl, gdzie widzimy sprawozdanie w oryginalnej postaci. Chroni to klienta przed podrabianiem sprawozdań. W przypadku, gdy QR kod ze sprawozdania nie prowadzi do domeny http://www.ekotechlab.pl lub też po zeskanowaniu kodu ukazuje się sprawozdanie różniące się od otrzymanego – jest podrobione..

 

5. Data

Ważną kwestią jest też data wydania sprawozdania. Nie powinna być starsza niż sprzed roku. Jeden rok to często termin ważności olejków więc trudno uwierzyć, że sprzedawca w 2021r. oferuje ten sam produkt (z tej samej partii produkcyjnej) i legitymuje go dokumentem z roku 2019 (co się zdarza) – w tej sytuacji albo produkt jest przeterminowany albo raport nie dotyczy sprzedawanej partii.