Proces certyfikacji

Przystępnie w paru krokach o ścieżce do certyfikacji produktu

Proces certyfikacji produktu

Jak wygląda ścieżka przedsiębiorcy do uzyskania certyfikatu jakości Golden Cannabis dla danego produktu?

Poniżej w paru prostych krokach opisano ścieżkę postępowania prowadzącą do uzyskania certyfikatu jakości Golden Cannabis

Wypełnienie wniosku

Żeby przystąpić do programu certyfikacji produktu konopnego należy wypełnić wniosek o certyfikacje, wnieść opłatę certyfikacyjną i przesłać dokument wraz z potwierdzeniem wpłaty do naszej instytucji. Następnie po przejściu oceny formalnej następuje podpisanie umowy o certyfikację.

Niezależny zakup produkt do badań

Po przejściu wniosku o certyfikację przez proces oceny formalnej i podpisaniu umowy o certyfikację jednostka certyfikująca, niezależnie, dokonuje zakupu produktu zgłoszonego do certyfikacji, bezpośrednio z rynku i przystępuje do badań i oceny zgodności.

Analiza w niezależnym akredytowanym laboratorium

Badania niezbędne do stwierdzenia zgodności wyrobu zgłoszonego do certyfikacji z zadeklarowaną przez producenta/dystrybutora specyfikacją wykonywane są w niezależnym akredytowanym laboratorium analiz konopi.

Przyznanie certyfikatu jakości Golden Cannabis

Po pozytywnej weryfikacji zgodności składu produktu przedstawionego do certyfikacji z deklarowaną specyfikacją zostaje przyznany certyfikat jakości Golden Cannabis na okres 1 roku. Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem dotrzymania zapisów umowy o certyfikację.

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu jakości Golden Cannabis

Znak certyfikatu jakości Golden Cannabis jest świadectwem uczciwej sprzedaży produktów konopnych. Jako wyraźny graficzny i formalny sygnał trafia do świadomości klientów zwiększając zaufanie do produktu. Zaletą certyfikatu jakości Golden Cannabis jest identyfikacja wpływu kanału dystrybucji na zgodność produktu z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Świadczy również o dbałości o Klienta, ponieważ producent lub sprzedawca poświadcza uczciwość i jakość swojego produktu dzięki opinii niezależnego laboratorium. Posiadanie w asortymencie produktu posiadającego certyfikat jakości Golden Cannabis ułatwia prowadzenie handlu co wspiera działalność przedsiębiorców. 

  • Niezależne poświadczenie zgodności z zadeklarowanym składem
  • Znak jakości produktu
  • Potwierdzenie składu przez laboratorium akredytowane w zakresie analiz konopi
  • Obecność w rejestrze certyfikowanych produktów
  • Graficzne wyróżnienie produktu na tle konkurencji