WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0402022

DATA WYDANIA CERTYFIKATU

2022/11/14

STATUS CERTYFIKACJI

AKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

VITAL 1000 MG CBGA/CBG + CBDA/CBD 10 ML

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

DuoLife S.A. z siedzibą w Więckowicach 32-082 przy ul. Topolowej 22

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

1368/23

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2022/06/06

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

METODA BADAWCZA

PB-CL-1:2023 wyd. 1 z dnia 03.04.2023/HPLC/NA

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2023/06/20

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Suma CBGA/CBG+ CBDA/CBD: 1000 mg/10 ml

WYNIK WERYFIKACJI

OZNACZONE PARAMETRY

Zawartość CBDA: 2,01%

Zawartość CBC: 0,22% 

Zawartość CBG: 2,23

Zawartość CBGA: 2,18% 

Zawartość CBDV: 0,03% 

Zawartość CBN: 0,11%

Zawartość w % m/m