Marek Klein

dr inż. Marek Klein

Founder / Laboratory Manager

Życiorys

Doktor nauk technicznych. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w zakresie chemii, przemysłu chemicznego, produktów naftowych, ochrony środowiska, badań fizykochemicznych, badań substancji odurzających oraz psychotropowych. Właściciel Laboratorium badawczo-rozwojowego EkotechLAB. Kierownik laboratorium. Wszechstronny, charyzmatyczny, komunikatywny, bardzo asertywny:)

Doświadczenie

2012-obecnie
Właściciel, Kierownik laboratorium badawczo-rozwojowego EkotechLAB
2012-obecnie
Adiunkt w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
2013-obecnie
Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
2009-2015
Doktorant, Studium Doktoranckie przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Dziedzina: Technologia Chemiczna.
2004-2009
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Technologia CHemiczna

Umiejętności

Analityka chamieczna95%
Technologią chemiczna80%
Zarządzanie100%
Obsługa / naprawa / serwis sprzętu chromatograficznego85%

Informacje kontaktowe

Telefon : (48)-58-380-01-50
Email : certyfikat@goldencannabis.pl