Joanna Klein

Quality and Project Manager

Życiorys

Magister inżynier nauk chemicznych. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Koordynator do spraw Projektów. Webmaster. Kierownik do spraw jakości w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym EkotechLAB. Otwarta, odważna, łatwo zjednuje sobie ludzi, silny charakter.

Doświadczenie

2018 do chwili obecnej
Kierownik ds. jakości w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym EkotechLAB
2012 do chwili obecnej
Adiunkt w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
2009-2018
Studium Doktoranckie przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
2004-2009
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Environmental Protection and Management / Technologie Ochrony Środowiska

Umiejętności

Zarządzanie projektami90%
Technologia Chemiczna80%
Kontrola jakości100%
Zarządzanie zasobami ludzkimi85%

Informacje kontaktowe

Telefon : (48)-58-380-01-50
Email : kleinjoanna@ekotechlab.pl