WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0472021

DATA WYDANIA CERTYFIKATU

2021/11/23

STATUS CERTYFIKACJI

NIEAKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

CannaxOil Mint 500 mg CBD 10 ml

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

TABFARM Z. MICZEK SP. J. z siedzibą w Tychach 43-100 Ul. Śliwowa 17

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

3566/21

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2021/11/17

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

METODA BADAWCZA

PB-CL-1:2019 wyd. 3 z dnia 26.08.2020/HPLC/A

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2021/11/23

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Zawartość CBD: 500 mg / 10 ml

WYNIK WERYFIKACJI

 

OZNACZONE PARAMETRY

Zawartość CBDA: <0,01%

Suma Δ9-THC i Δ9-THCA: <0,01%

Zawartość CBC: <0,01%

Zawartość CBG: 0,22% 

Zawartość CBGA: <0,01% 

Zawartość CBDV: 0,01% 

Zawartość CBN: <0,01%

Zawartość w % m/m