WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0242021

DATA WYDANIA CERTYFIKATU

2021/06/07

STATUS CERTYFIKACJI

AKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

MEDOCANN VIP 30% CBD 10 ml

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

ICM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-684 ul. Puławska 246/54

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

1670/2021

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2021/05/27

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

METODA BADAWCZA

PB-CL-1:2019 wyd. 3 z dnia 26.08.2020/HPLC/A

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2021/06/07

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Zawartość CBD: 30% m/m

WYNIK WERYFIKACJI

   AKCEPTACJA

OZNACZONE PARAMETRY

Zawartość CBDA: 0,01%

Suma Δ9-THC i Δ9-THCA: <0,20%

Zawartość CBC: 0,22% 

Zawartość CBG: 0,48% 

Zawartość CBGA: 0,02% 

Zawartość CBDV: 0,14% 

Zawartość CBN: 0,03%

Zawartość w % m/m