WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0202021

DATA WYDANIA CERTYFIKATU

2021/05/14

STATUS CERTYFIKACJI

AKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

ALL NUTRITION Cannabi Oil 15% 10 ml

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

SFD Spółka akcyjna. z siedzibą w Opolu 45-315 ul. Głogowska 41

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

2156/23

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2023/09/28

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Ekotechlab Marek Klein S.K.A.

METODA BADAWCZA

PB-CL-1:2023 wyd. 1 z dnia 03.04.2023/HPLC/NA

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2023/10/12

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Zawartość CBD: 15% m/m

WYNIK WERYFIKACJI

OZNACZONE PARAMETRY

Zawartość CBDA: <0,01%

Zawartość CBC: 0,12% 

Zawartość CBG: 1,34% 

Zawartość CBGA: <0,01% 

Zawartość CBDV: 0,04% 

Zawartość CBN: 0,02%

Zawartość w % m/m