WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0142021

DATA WYDANIA CERTYFIKATU

2021/04/29

STATUS CERTYFIKACJI

AKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

ALTAIO CBD 1500 mg 10 ml

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

Bionateo Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 62-800 ul. Chocimska 6

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

1260/2021

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2021/04/23

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

METODA BADAWCZA

PB-CL-1:2019 wyd. 3 z dnia 26.08.2020/HPLC/A

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2021/04/29

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Zawartość CBD: 1500 mg/10 ml

WYNIK WERYFIKACJI

   AKCEPTACJA

OZNACZONE PARAMETRY

Zawartość CBDA: <0,01%

Suma Δ9-THC i Δ9-THCA: <0,20%

Zawartość CBC: 0,24% 

Zawartość CBG: 0,28% 

Zawartość CBGA: <0,01% 

Zawartość CBDV: 0,05% 

Zawartość CBN: 0,01%

Zawartość w % m/m