WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0112022

DATA WYDANIA CERTYFIKATU

2022/03/11

STATUS CERTYFIKACJI

AKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

Olejek CBD 10% mesh™ 1000 mg 10 ml

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

Hemp Mesh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-741 przy ul. Białostockiej 22/-1A

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

718/22

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2022/02/23

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

METODA BADAWCZA - ZAWARTOŚĆ KANNABINOIDÓW

PB-CL-1:2021 wyd. 1 z dnia 01.07.2021/HPLC/A

METODA BADAWCZA - ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH

PB-CL-5:2019 wyd. 3 z dnia 20.05.2021/ICP/NA

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2022/03/11

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Zawartość CBD: 10%

WYNIK WERYFIKACJI

OZNACZONE PARAMETRY

ZAWARTOŚĆ KANNABINOIDÓW

Zawartość CBDA: <0,01%

Zawartość CBC: <0,01%

Zawartość CBG: 0,11%

Zawartość CBGA: <0,01% 

Zawartość CBDV: 0,03%

Zawartość CBN: <0,01%

Zawartość w % m/m

ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH

Zawartość glinu (Al): nie wykryto*

Zawartość arsenu (As): nie wykryto*

Zawartość kadmu (Cd): nie wykryto*

Zawartość chromu  (Cr) : nie wykryto*

Zawartość miedzi (Cu): nie wykryto*

Zawartość żelaza (Fe): nie wykryto*

Zawartość rtęci (Hg): nie wykryto*

Zawartość manganu (Mn): nie wykryto*

Zawartość niklu (Ni): nie wykryto*

Zawartość ołowiu (Pb): nie wykryto*

Zawartość cyny (Sn): nie wykryto*

Zawartość wanadu (V): nie wykryto*

Zawartość cynku (Zn): nie wykryto*

*poniżej zakresu roboczego metody równego 2 mg/kg

ZAWARTOŚĆ KANNABINOIDÓW

Zawartość w % m/m