WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0112021

DATA WYDANIA CERTYFIKATU

2021/05/10

STATUS CERTYFIKACJI

AKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

Cannapol RAW - 500 mg/10 g

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

Hempeople Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Grunwaldzka 205/209D 80-266 Gdańsk

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

1247/21

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2021/04/23

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

METODA BADAWCZA

PB-CL-1:2019 wyd. 3 z dnia 26.08.2020/HPLC/A

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2021/05/10

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Suma CBD i CBDA: 500 mg/10 g

WYNIK WERYFIKACJI

   AKCEPTACJA

OZNACZONE PARAMETRY

Zawartość CBDA: ~3% 

Suma Δ9-THC i Δ9-THCA: <0,20%

Zawartość CBC: 0,14% 

Zawartość CBG: 0,05% 

Zawartość CBGA: 0,02% 

Zawartość CBDV: 0,01% 

Zawartość CBN: <0,01%

Zawartość w % m/m