WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0082021

DATA WYDANIA CERTYFIKATU

2022/11/14

STATUS CERTYFIKACJI

AKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

CLASSIC 500 MG CBD 10 ML

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

DuoLife S.A. z siedzibą w Więckowicach 32-082 przy ul. Topolowa 22

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

3225/22

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2022/11/03

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

METODA BADAWCZA

PB-CL-1:2021 wyd. 1 z dnia 01.07.2021/HPLC/A

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2022/11/14

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Suma CBD: 500 mg/10 ml

WYNIK WERYFIKACJI

OZNACZONE PARAMETRY

Zawartość CBDA: 0,03%

Zawartość CBC: 0,27% 

Zawartość CBG: 0,16% 

Zawartość CBGA: <0,01% 

Zawartość CBDV: 0,05% 

Zawartość CBN: 0,03%

Zawartość w % m/m