WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0072022

DATA OCENY W NADZORZE

2023/05/11

STATUS CERTYFIKACJI

AKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

CannabiGold Classic 500 mg 12 ml

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

HemPoland Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 83-300 Władysławowo 30A

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

1011/23

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2023/04/21

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU NADZORU

2023/05/11

METODA BADAWCZA - ZAWARTOŚĆ KANNABINOIDÓW

PB-CL-1:2021 wyd. 1 z dnia 01.07.2021/HPLC/A

METODA BADAWCZA - ZAWARTOŚĆ TERPENÓW

PB-CL-7:2019 wyd. 2 z 02.06.2020/GCMS/NA

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Zawartość CBD: 500 mg / 12 ml

WYNIK WERYFIKACJI

OZNACZANE PARAMETRY

ZAWARTOŚĆ KANNABINOIDÓW

Zawartość w % m/m

ZAWARTOŚĆ KANNABINOIDÓW

Zawartość CBDA: 0,28%

Zawartość delta 9-THC: nie wykryto*

Zawartość delta 9-THCA: nie wykryto*

Zawartość CBC: 0,03%

Zawartość CBG: 0,44%

Zawartość CBGA: <0,01% 

Zawartość CBDV: <0,01%

Zawartość CBN: <0,01%

* poniżej zakresu roboczego metody równego 0,01%

ZAWARTOŚĆ TERPENÓW

Zawartość β-Kariofylenu: 1143 mg/kg

Zawartość α-Humulenu: 963 mg/kg

Zawartość tlenku kariofilenu: 504 mg/kg

Zawartość w mg/kg

WERSJA ARCHIWALNA

WERSJA ARCHIWALNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

CannabiGold Classic 500 mg 12 ml

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

HemPoland Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 83-300 Władysławowo 30A

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

689/22

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2022/02/23

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2022/03/11

METODA BADAWCZA - ZAWARTOŚĆ KANNABINOIDÓW

PB-CL-1:2021 wyd. 1 z dnia 01.07.2021/HPLC/A

METODA BADAWCZA - ZAWARTOŚĆ TERPENÓW

PB-CL-7:2019 wyd. 2 z 02.06.2020/GCMS/NA

METODA BADAWCZA - LICZBA BAKTERII Z GRUPY COLI

PN-ISO 4832:2007

METODA BADAWCZA - LICZBA ENTEROBACTERIACEAE

PN-EN ISO 21528-02:2017-08

METODA BADAWCZA - LICZBA LISTERIA MONOCYTOGENES

PN-EN ISO 11290-02:2017-07

METODA BADAWCZA - OBECNOŚĆ PAŁECZEK Z RODZAJU SALMONELLA

PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09

METODA BADAWCZA - ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH

PB-CL-5:2019 wyd. 3 z dnia 20.05.2021/ICP/NA

METODA BADAWCZA - ZAWARTOŚĆ PESTYCYDÓW

PB-CL-4:2019 wyd. 2 z 04.06.2020/GCMS/NA

METODA BADAWCZA - ZAWARTOŚĆ WWA

PB-CL-8:2021/wyd.1. z 20.01.2021/GCMS/NA

METODA BADAWCZA - LICZBA β-GLUKURONIDAZODODATNICH E. COLI

PN-ISO 16649-2:2004

METODA BADAWCZA - LICZBA GRONKOWCÓW KOAGULAZO-DODATNICH

PN-EN ISO 6888-2:2021+A1:2004

METODA BADAWCZA - LICZBA DROŻDŻY I PLEŚNI

PN-EN ISO 7954:1999 (W)

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Zawartość CBD: 500 mg / 12 ml

WYNIK WERYFIKACJI

OZNACZANE PARAMETRY

ZAWARTOŚĆ KANNABINOIDÓW

Zawartość w % m/m

ZAWARTOŚĆ KANNABINOIDÓW

Zawartość CBDA: 0,05%

Zawartość delta 9-THC: nie wykryto*

Zawartość delta 9-THCA: nie wykryto*

Zawartość CBC: 0,04%

Zawartość CBG: 0,50%

Zawartość CBGA: <0,01% 

Zawartość CBDV: <0,01%

Zawartość CBN: <0,01%

* poniżej zakresu roboczego metody równego 0,01%

ZAWARTOŚĆ TERPENÓW

Zawartość β-Kariofylenu: 656 mg/kg

Zawartość α-Humulenu: 268 mg/kg

Zawartość tlenku kariofilenu: 179 mg/kg

Zawartość w mg/kg

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Liczba Enterobacteriaceae: nie wykryto*              

Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków):
nie wykryto*             

Liczba Listeria monocytogenes: nie wykryto*

Liczba drożdży i pleśni: nie wykryto*             

Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella:
nie wykryto

*<1 jtk/ml  

ZAWARTOŚĆ WWA

*granica oznaczalności 50 μg/kg

**granica oznaczalności 10 μg/kg

 

ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH

Zawartość rtęci (Hg): <0,10 mg/kg

ZAWARTOŚĆ PESTYCYDÓW

*poniżej zakresu roboczego metody równego 2 mg/kg