WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0392022

DATA WYDANIA CERTYFIKATU

2022/11/14

STATUS CERTYFIKACJI

AKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

ENERGY 500 MG (5%) CBG 10 ML

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

DuoLife S.A. z siedzibą w Więckowicach 32-082 przy ul. Topolowa 22

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

1459/23

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2023/06/09

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

METODA BADAWCZA

PB-CL-1:2023 wyd. 1 z dnia 03.04.2023/HPLC/NA

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2023/06/20

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Suma CBG: 500 mg/10 ml

WYNIK WERYFIKACJI

OZNACZONE PARAMETRY

Zawartość CBDA: <0,01%

Zawartość Δ9-THC: <0,01%

Zawartość Δ9-THCA: <0,01%

Zawartość CBC: 0,27%

Zawartość CBG: 5,26% 

Zawartość CBGA: <0,01%

Zawartość CBDV: 0,02% 

Zawartość CBN: 0,12%

Zawartość w % m/m