WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

CERTYFIKAT JAKOŚCI GOLDEN CANNABIS

NR CERTYFIKATU

GC0042021

DATA WYDANIA CERTYFIKATU

2021/04/28

STATUS CERTYFIKACJI

AKTYWNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kliknij logo by przenieść się na stronę producenta

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

ENERGY 500 MG (5%) CBG 10 ML

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

Innubio Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 62-800 ul. Cieszyńska 17

IDENTYFIKACJA PRÓBKI

CLO 1206/2021

DATA ZAKUPU PRODUKTU Z RYNKU

2021/04/18

MIEJSCE WYKONANIA ANALIZ

Akredytowane laboratorium analiz konopi Cannalabs by Ekotechlab

METODA BADAWCZA

PB-CL-1:2019 wyd. 3 z dnia 26.08.2020/HPLC/A

DATA ZAKOŃCZENIA PROCESU CERTYFIKACJI

2021/04/28

WYNIK WERYFIKACJI

ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ:

POTWIERDZONA

DEKLAROWANE PARAMETRY

Suma CBG: 500 mg/10 ml

WYNIK WERYFIKACJI

   AKCEPTACJA

OZNACZONE PARAMETRY

Zawartość CBDA: 0,01%

Suma Δ9-THC i Δ9-THCA: <0,20%

Zawartość CBC: 0,30% 

Zawartość CBG: ~5% 

Zawartość CBGA: <0,01%

Zawartość CBDV: 0,02% 

Zawartość CBN: <0,01%

Zawartość w % m/m